- اهداف و زمینه ها
اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  اهداف:

  1- اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه علوم مواد پر انرژی

  2- ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته های محققین خصوصاً در حوزه های علوم مواد پر انرژی

  3- طرح مشکلات مواد پر انرژی بصورت تحلیلی و علمی و ارائه راه حل

  4- انتشار نتایج پژوهشها و تجربیات محققان و صاحب نظران در زمینه مواد پر انرژی

  5- ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر بین اعضاء در جهت حل مشکلات علمی و پژوهشی در زمینه مواد پر انرژی

  6- گسترش اطلاعات علمی – کاربردی در زمینه های مواد پر انرژی

 زمینه ها:

  1 - سنتز، آنالیز،فرمولاسیون و فرایندهای تولید مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه

  2- ارزیابی عملکرد مواد پر انرژی

  3- طراحی زنجیره آتش

  4 - طراحی سر جنگی

  5- مدلسازی

  6- ضربه

  7- طراحی گرین

  8- حساسیت و ایمنی

  9- شکل دهی انفجاری

  10- جوشکاری انفجاری

  11- کریستالیزاسیون و دانه بندی

  12- بکارگیری مواد انفجاری در معادن، حفر تونل، مهندسی راه وساختمان، اکتشاف لرزه ای و کاربردهای کشاورزی

  13- سایر موضوعات در زمینه مواد پر انرژی و تجهیزات مربوطه

نشانی مطلب در وبگاه :
http://isaem.ir/find-1.138.60.fa.html
برگشت به اصل مطلب