- اصول اخلاقی انتشار مقاله
اصول اخلاقی انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/2 | 
  • نشریه علمی – ترویجی تحقیق و توسعه مواد پر انرژی صرفاً علمی است و به هیچ جمعیت و گروه سیاسی وابسته نیست.
  • مسئولیت کلیه مقالات منتشر شده از نظر حفاظتی و رعایت امانتداری، به عهده نویسنده مسئول مقاله می باشد.
  • ترجمه مقالات لاتین چاپ شده در نشریات دیگر، در نشریه پذیرفته نمی شوند.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://isaem.ir/find.php?item=1.148.61.fa
برگشت به اصل مطلب