- اعضاء هیئت تحریریه
اعضاء هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/2 | 

اعضای هیئت تحریریه:

۱ یدالله بیات دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۲ عبدالله جاویدان دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۳ داریوش جواب ور استادیار دانشگاه شهید ستار
۴ محمدرضا حیدری دانشیار دانشگاه پرند
۵ محمدعلی دهنوی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۶ جمال زمانی استاد دانشگاه خواجه نصیر طوسی
۷ مرضیه شکرریز استادیار پژوهشگاه صنعت نفت
۸ منصور شهیدزاده دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۹ علی صابری مقدم دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۰ مرتضی غفوری استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۱ رضا فارغی علمداری دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۲ شهرام قنبری پاکدهی دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳ منصور کاظمی مقدم دانشیار سازمان هوافضا
۱۴ علی مهاجری استادیار پژوهشگاه صنعت نفت
۱۵ علی مهدی پورعمرانی استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۶ سید محمدمهدی هادوی دانشیار مرکز استاندارد دفاعی ایران
۱۷ مصطفی نجفی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۸ سعید توانگر روستا دکترا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۹ فریما آگند مربی سازمان صنایع دفاع
۲۰ مهدی تفرشی مربی سازمان هوافضا
۲۱ منوچهر فتح الهی دکترا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۲۲ سید هادی معتمد الشریعتی مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۲۳ محمودرضا محمودی نژاد مربی سازمان هوافضا

نشانی مطلب در وبگاه :
http://isaem.ir/find.php?item=1.153.66.fa
برگشت به اصل مطلب