- اهداف و زمینه ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/5/2 | 
اهداف:
1- توسعه و تعمیق دانش مواد پرانرژی و فراگیر نمودن آن.
2- کوشش در جهت کاهش مشکلات صنایع تولید کننده مواد پرانرژی.
3- ایجاد کانون هم اندیشی و برقراری ارتباط بین کارشناسان مواد پر انرژی به منظور تبادل اطلاعات فنی.
4- کمک به اشاعه پژوهشهای کاربردی در حوزه مواد پر انرژی.
5- حمایت از نو آوریهای علمی در خصوص مواد پرانرژی.
6- داوری کارهای تحقیقاتی انجام شده در صنعت، نقد آنها و ارائه طریق توسط داوران مجله به منظور ارتقاء کیفیت فعالیتهای تحقیقاتی در صنایع.
7- توسعه ارتباط صنعت با مراکز پژوهشی و دانشگاهی، بستر سازی در جهت انتقال یافته های علمی و تحقیقاتی به صنایع به منظور ارتقاء کیفی محصولات و برعکس انتقال مشکلات و نیازهای صنایع به مراکز علمی و تحقیقاتی جهت رفع آنها.

زمینه ها:
1- سنتز، آنالیز،فرمولاسیون و فرایندهای تولید مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه
2- ارزیابی عملکرد مواد پر انرژی
3- طراحی زنجیره آتش
4- طراحی سر جنگی
5- مدلسازی
6- ضربه
7- طراحی گرین
8- حساسیت و ایمنی
9- شکل دهی انفجاری
10- جوشکاری انفجاری
11- کریستالیزاسیون و دانه بندی
12- بکارگیری مواد انفجاری در معادن، حفر تونل، مهندسی راه وساختمان، اکتشاف لرزه ای و کاربردهای کشاورزی
13- سایر موضوعات در زمینه مواد پر انرژی و تجهیزات مربوطه
نشانی مطلب در وبگاه :
http://isaem.ir/find.php?item=1.58.84.fa
برگشت به اصل مطلب