- فرم ارسال مقاله
فرم ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بر اساس مصوبات هیات تحریریه، استاد راهنمای نویسندگان محترم حتما باید تایید کننده محتوای مقاله باشد و فقط نام و ایمیل ایشان در مقاله به عنوان نویسنده پاسخگو آورده می شود.

خواهشمند است جهت هرچه بهتر شدن عملکرد سایت نشریات هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در این رابطه را با مراجعه به فرم نظر سنجی، عنوان فرمایید

   شما باید برای ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل کنید:
:: پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
:: دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
:: پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
:: بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط
:: تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن
AWT IMAGE برای شروع مراحل اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://isaem.ir/find-1.145.53.fa.html
برگشت به اصل مطلب